Dnes je: 

Plastová okna a dveře - Druhy skel

Izolační skla IZOS:

Izolační skla se skládají ze dvou nebo více tabulí plochého skla, jejichž vzdálenost je vymezována různě širokými distančními profily. Tyto hliníkové profily jsou plněny vysoušecím prostředkem, který zabraňuje vzniku vlhkosti a kondenzaci vodních par. Spojení skel je provedeno organickým trvale plastickým tmelem, který zabraňuje pronikání vlhkosti do dutin. Vnější okraj izolačního skla je utěsněn trvale pružným tmelem s výbornými fyzikálně-mechanickými vlastnostmi.

Druhy skel:

TIP: Vzorky ornamentních skel lze nalézt na konci stránky


Standardní izolační skla:

Skládá se ze dvou tabulí plochého skla o tloušťce 4mm a vzduchové mezery 16mm (označení 4-16-4). Toto izolační sklo snižuje až o 45% tepelné ztráty v porovnání s jednoduchým sklem. Tepelně izolační schopnost výrobku se vyjadřuje koeficientem tepelného prostupu K/W/m²k. Standardní izolační sklo má hodnotu K=2,9 W/m²k a má široké uplatnění ve stavebnictví.

zpět


Izolační skla s vyšší tepelnou izolací:

V základním izolačním skle vnitřní tabuli speciálním sklem s měkkou vrstvou. Nejčastěji je používáno sklo Planibel Top Natural, kde orientace měkké vrstvy musí být na třetí pozici. Takto vyrobené izolační sklo má hodnotu tepelného prostupu K=1,3 W/m2k. Pro zajištění ještě lepšího koeficientu se může prostor mezi skly naplnit plynem s nízkou tepelnou vodivostí. Potom se dostaneme na hodnotu K=1,1 W/m²k.

zpět


Protisluneční izolační skla:

Tato izolační skla se používají z důvodů zamezení přehřátí a přesvětlení interiéru. Ve standardním izolačním skle se nahradí vnější tabule speciálním sklem s reflexí nebo absorpčními schopnostmi a tím se odstraní vliv nadměrného slunečního záření. Odstraní se takzvaný "skleníkový efekt".

Druhy protislunečních skel:

  • Planibel
  • Stopsol
  • Sunergy

zpět


Izolační skla s bezpečnostní charakteristikou:

Pro bezpečnost a ochranu zdraví se bezpečnostní izolační sklo používá ve stále větší míře. Toto izolační sklo lze docílit vhodnou kombinací:

  • se sklem tvrzeným, které je několikrát pevnější než obyčejné sklo stejné šířky
  • se sklem vrstveným, které zvyšuje bezpečnost proti vloupání nebo poranění osob, neboť při rozbití drží sklo pohromadě vlivem folie
  • se sklem drátěným, které při požáru zabraňuje šíření plamenů

zpět


Zvukově izolační skla:

Při použití různě silných tabulí v izolačním skle a současně naplnění meziprostoru těžkým plynem dostaneme požadované zvukově izolační sklo o hodnotách 35 - 42 dB. Použitím speciálních vrstvených skle s litou pryskyřicí Giesharz a těžkého plynu dosáhneme maximálního zvukového útlumu v rozmezí 43 - 52 dB. Tato izolační skla se používají v blízkosti velkých křižovatek, dálnic, letišť atp.

zpět


Protipožární izolační skla:

Vícevrstvé sklo Pyrobel je spojené několika čirými mezivrstvami, které při požáru bobtnají. V případě požáru se tyto mezivrstvy pro 120°C roztahují a mění se v pevný a neprůhledný štít, který umožňuje, aby zasklení splnilo kritéria integrity a izolace podle normy ČSN 730852, čl. 26 a 28.

zpět


Standardní ornamentní skla:

Vzorky standardních ornamentních skel

Výrobce skel:
Společnost IZOS s.r.o. Žatec

Valid XHTML 1.0 Transitional

www.fdm.cz
info@fdm.cz